Μάθημα: Ιστορία της Κύπρου
Τάξη: Γ’
Αριθμός παιδιών: 20
Χρόνος: 40 λεπτά
Θέμα: Κύπρος το νησί του χαλκού

Στόχοι :
Να εντοπίζουν στο χάρτη της Κύπρου
 1. Τα σπουδαιότερα χαλκοφόρα εδάφη του νησιού
 2. Τα σπουδαιότερα αρχαία μεταλλεία
Να περιγράψουν μια εικόνα αρχαίου μεταλλείου την ώρα που εργάζονται οι μεταλλωρύχοι
Να συγκρίνουν τη δουλειά των μεταλλωρύχων στα παλιά χρόνια με σήμερα.
Να αιτιολογήσουν γιατί ήταν δύσκολη και επικίνδυνη η δουλειά των μεταλλωρύχων.

Μέσα:
Βιβλίο ιστορίας, χάρτης της Κύπρου, κέρματα και άλλα χάλκινα αντικείμενα, H/Yγια διερεύνηση.

Αφόρμηση:
Αναφορά στον εγκλωβισμό των μεταλλωρύχων στη Χιλή. Προβολή εικόνων από το συμβάν. Μικρή συζήτηση για το τι συνέβηκε.Δραστηριότητες:
 1. Αναφέρετε διάφορα μέταλλα.
Έχετε μπροστά σας χάλκινα κέρματα και άλλα αντικείμενα. Γράψετε τα χαρακτηριστικά τους.
 1. Ποιοι τόποι στην Κύπρο είχαν χαλκό;
 2. Ποια μεταλλεία υπήρχαν στην Κύπρο; Πώς λέγονταν; Να τα σημειώσετε στο χάρτη.
 3. Πώς γινόταν η εξαγωγή του χαλκού;
 4. Αναφέρετε τρεις τρόπους χρήσης του χαλκού στη σημερινή εποχή.
 5. Σε πίνακα να γράψετε διαφορές της δουλειάς του μεταλλωρύχου του παρελθόντος με σήμερα.
 6. Να ερευνήσετε και να βρείτε γιατί ο χαλκός λέγεται ορυκτό.


Επέκταση:
 1. Φανταστείτε ότι είστε εργάτες επεξεργασίας χαλκού. Περιγράψτε τη διαδικασία.
 2. Ζείτε στην εποχή του χαλκού στην Κύπρο. Ποιες αλλαγές έφεραν στη ζωή σας η ανακάλυψη και η επεξεργασία του χαλκού;

Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση είναι συντρέχουσα, αφού τα παιδιά θα εξετάζονται μέσα από τις ερωτήσεις κατά την εξέλιξη του μαθήματος και τελική μέσα από μια μικρή επανάληψη όσων λέχθηκαν σε μορφή παιχνιδιού με απλές ερωτήσεις .


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Χάρτης Μεταλλορυχείων Κύπρου
image005.jpg

Αρχαιότερο Μεταλλείο Σκουριώτισσας

tourmaline_queen_mine.jpg