ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Χ" ΣπύρουΜάθημα:ΤέχνηΕνότητα:Γ. Τέχνη και τεχνικέςΘέμα:Από τις λέξεις στις εικόνεςΤάξη:Δ'Αριθμός μαθητών:24
Διάρκεια: 80'
Περιεχόμενο διδασκαλίας:
Στο 80λεπτο μάθημα της Τέχνης θα ασχοληθούμε με την σπουδαιότητα που παρουσιάζει η εικόνα στο κείμενο μέσα από την εικονογράφηση.
Στόχοι:Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να:
  • έρθουν σε επαφή με δείγματα εικονογραφημένων κειμένων, βιβλίων και άλλων ειδών γραπτού λόγου,
  • γνωρίσουν το επάγγελμα του εικονογράφου,
  • αντιληφθούν τις δυσκολίες και τους κανονισμούς που διέπουν την εικονογράφηση, λόγω της εξάρτησής της από το κείμενο,
  • εικονογραφούν με φαντασία, συνδυάζοντας την εικόνα με τον λόγο.

Διδακτικά, εποπτικά μέσα και υλικά:
Στο μάθημα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα είδη γραπτού λόγου (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά κλπ), το παραμύθι "Το χρυσόψαρο", κόλλες Α4, μολύβια, σβηστήρια, χρωματιστά μολύβια και νερομπογιές.
Μέθοδος διδασκαλίας, πορεία και δραστηριότητες:
Δραστηριότητες:
  1. Αρχικά, θα δώσω στους μαθητές διάφορα περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία κλπ και θα τους ζητήσω να τα παρατηρήσουν, ούτως ώστε να τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Μέσα από την συζήτηση θα οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι σε όλα τα είδη γραπτού λόγου υπάρχουν εικόνες, οι οποίες ομορφαίνουν τις σελίδες και παρουσιάζουν συνοπτικά το νήμα του κειμένου. Επιπλέον, θα εξηγήσω στους μαθητές ότι αυτό ονομάζεται εικονογράφηση, εξηγώντας τους τον όρο.
  2. Στη συνέχεια, θα τους αναφέρω ότι ακόμη και οι άνθρωποι που ζούσαν στις σπηλιές όταν ήθελαν να μιλήσουν με τους συνανθρώπους τους ζωγράφιζαν. Επίσης, θα τους πω, ότι ακόμη και στις μέρες μας, έστω κι' αν έχει ανακαλυφθεί η γραφή, οι άνθρωποι συνεχίζουν να γράφουν και να ζωγραφίζουν δίπλα από το κείμενο, είτε για να το εξηγήσουν, είτε για να το κάνουν πιο ωραίο. Έπειτα, θα τους προβληματίσω ρωτώντας τους εάν γνωρίζουν πως ονομάζεται αυτός που κάνει τις εικονογραφήσεις. Όταν μου πουν τις απόψεις τους θα τους αναφέρω ότι ο άνθρωπος αυτός ονομάζεται εικονογράφος, εξηγώντας τους το επάγγελμα που ασκεί.
  3. Ακολούθως, θα διαβάσω στους μαθητές το παραμύθι "Το χρυσόψαρο", το οποίο έχω εικονογραφήσει. Η κάθε εικονογράφηση θα σχολιάζεται κατά την διάρκεια της ανάγνωσης του παραμυθιού. Πατήστε στο ακόλουθο αρχείο για να διαβάσετε το παραμύθι
  4. Τέλος, θα ζητήσω από τους μαθητές να κάνουν την δική τους εικονογράφηση, συνεχίζοντας την ιστορία του παραμυθιού που έχουμε διαβάσει ή φτιάχνοντας μια δική τους μικρή ιστορία.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα είναι συνεχής, αφού καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα βλέπω κατά πόσο οι μαθητές έχουν κατανοήσει τα όσα έχουν διδαχθεί. Επίσης, η αξιολόγηση θα είναι και τελική, αφού οι μαθητές θα εικονογραφήσουν την συνέχεια του παραμυθιού ή θα γράψουν μια δική τους ιστορία.