Ενότητα: 1η Απριλίου
Τάξη: Στ’
Μάθημα: Ιστορία
Μαθητές: 16
Διάταξη Τάξης: Ομάδες των 4

Υλικά-Μέσα
Βιντεοπροβολέας
Διαδίκτυο
Τετράδιο Μαθητή
Εικόνες
  • Ευαγόρα Παλληκαρίδη
  • Γρηγόρη Αυξεντίου
  • Κυριάκου Μάτση
Εργαλεία:


Μουσικά κομμάτια

Διαθεματικότητα
Η εκπαιδευτικός θα συνδέσει τις προυπάρχουσες γνώσεις των παιδιών απο την Ελληνική Επανάσταση σε σχέση με την έξοδο του Μεσολογγίου και τη θυσία του Αθανάσιου Διάκου για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι και στη περίπτωση της Κυπριακής ιστορίας είχαμε αγωνιστές όπως ο Γρηγόρης Αυξεντίου και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης αλλά και ο Κυριάκος Μάτσης που θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους. Άνθρωποι οι οποίοι ξεπέρασαν τον ευατό τους και τους πειρασμούς και αυτοθυσιάστηκαν λόγω της αγάπης τους για την πατρίδα τους και γιατί ήθελαν να την δούν ελεύθερη.

Αφόρμηση: (5 λεπτά)
ü H εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει το τραγούδι «1η απρίλη» για να μπορέσει να ρωτήσει τα παιδιά τι γνωρίζουν για την πρώτη του Απρίλη ιστορικά. Τί έγινε την πρώτη του Απρίλη και γιατί είναι μια τόσο σημαντική ημερομηνία για εμάς στην Κύπρο? Τί συνέβηκε το 1955 στην Κύπρο και σήμερα θεωρείται δημόσια αργία?

Δραστηριότητα 1η (7 λεπτά)
Η εκπαιδευτικός αναφέρει μέσα απο τον βιντεοπροβολέα κάποια ιστορικά στοιχεία για τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α για να μπορέσουν οι μαθητές να λάβουν το ιστορικό υπόβαθρο πίσω απο την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα. Επίσης προβάλλει ορισμένους ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α και πόσο χρονών ήταν όταν πέθαναν.

Δραστηριότητα 2η (8 λεπτά)
Η εκπαιδευτικός θα προβάλλει μέσω του βιντεοπροβολέα το ποίημα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη «Θα πάρω μια ανηφοριά» και θα το διαβάσει μεγαλοφώνως. Έπειτα θα τους παραθέσει το μελοποιημένο κομμάτι. Θα συζητήσουν μαζί με την εκπαιδευτικό γιατί ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης έγραψε αυτό το ποίημα και κάτω απο ποιές συνθήκες. Θα ακολουθήσει ανάλυση του ποιήματος μαζί με την εκπαιδευτικό.

Δραστηριότητα 3η ( 10 λεπτά)
Αναλύοντας την κάθε στροφή οι μαθητές μαζί με την εκπαιδευτικό θα συνειδητοποιήσουν το μεγαλείο του μαθητή τότε Ευαγόρα Παλληκαρίδη να αφήσει τα θρανία και να πολεμήσει για χάρη της πατρίδος του και την ελευθερία της. Θα συζητήσει μαζί με τα παιδιά το νόημα όλου του κειμένου και θα δοθεί και ως παράλληλο κείμενο θα δοθεί το ποίημα του Φώτη Βαρέλη που έγραψε για το Ευαγόρα σε κυπριακή διάλεκτο. Θα γίνει σύγκριση και ανάλυση των δυο κειμένων.

Δραστηριότητα 4η (10λεπτά)
Η εκπαιδευτικός ζητά απο τα παιδιά αφού δουλέψουν συνεργατικά μαζί με την ομάδα τους να γράψουν ένα κείμενο σχετικά με τα συναισθήματα που θα ένοιωθαν οι ίδιοι αν ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης ήταν δικός τους συμμαθητής.

Δραστηριότητα 5η ( 7 λεπτά)
Έπειτα θα ζητηθεί απο τα παιδιά να αναγνωρίσουν ποια είναι η ομοιότητα ανάμεσα στον Αθανάσιο Διάκο στους1 πολιορκημένους του Μεσολλογίου και στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Αξιολόγηση ( 5 λεπτά)
Η εκπαιδευτικός θα ζητήσει απο τα παιδιά να γράψουν τα ίδια ένα ποίημα για τον Ευαγόρα παλληκαρίδη δυο στροφών και 4 στίχων.