Μάθημα: Μουσική

Ενότητα: 16
axes3.gifΘέμα-Τι θα διδάξω: Δυνατά-Σιγά

music-clipart.jpgΤάξη: Β δημοτικού

Αριθμός παιδιών στην τάξη: 20

Διάρκεια: 40 λεπτά

Οργάνωση τάξης:

 • Ατομική διδασκαλία
 • Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Διδακτικοί Στόχοι:
Επιδιώκεται οι μαθητές:

Γνωσιολογικός τομέας:
 • Να κατανοήσουν τις έννοιες δυνατά και σιγά.
 • Να μάθουν τα ονόματα των εννοιών αυτών στη μουσική.
 • Να παράγουν ήχους χρησιμοποιώντας το σώμα τους ανάλογα με την υπόδειξη που τους δίνεται, δηλ. σιγά ή δυνατά.
 • Να τραγουδούν ανάλογα με την ένταση που υποδεικνύεται.

Συναισθηματικός τομέας:
 • Να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Διδακτικά, εποπτικά μέσα και υλικά:
Πλαστικοποιημένες κάρτες, πίνακας, φυλλάδιο με τραγούδι, μαγνητόφωνο, cd

Μέθοδος διδασκαλίας, πορεία και δραστηριότητες:

ΑΦΟΡΜΗΣΗ:
Ακούγεται στο μαγνητόφωνο το τραγούδι «πυγολαμπίδες κολυμβήτριες». Σε όλη τη διάρκεια η εκπαιδευτικός αυξάνει και μειώνει την ένταση της μουσικής.
Χρονική διάρκεια: 2 λεπτά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:
Όταν το τραγούδι τελειώσει η/ο εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήματα στους μαθητές:

 • Τι έγινε;
 • Μήπως χάλασε το ραδιόφωνο μας;
 • Τι παρατηρήσατε;
Χρονική διάρκεια: 2 λεπτά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:
Ο/η εκπαιδευτικός λέει σ’ ένα παιδί την εξής φράση: «Τι χρώμα είναι τα παπούτσια σου» με πολύ χαμηλή ένταση και οι μαθητές προσπαθούν να καταλάβουν τι τα λεγόμενά του/της. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει τη πρόταση με υψηλή ένταση στη φωνή.

Έπειτα υποβάλλει στους μαθητές τα εξής ερωτήματα:
 • Σε ποία από τις δύο περιπτώσεις καταλάβατε πιο εύκολα το νόημα της πρότασης καλύτερα;
 • Ποιος πιστύετε ότι είναι ο λόγος;
 • Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στους δύο τρόπους έκφρασης της πρότασης;

Χρονική διάρκεια: 2 λεπτά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3:
Ο/η εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδία να φανταστούν ότι η φίλη τους η Μαρία βρίσκεται έξω στην αυλή και θέλουν να φωνάξουν το όνομά της ώστε να τους ακούσει. Ακολούθως ρωτά τα παιδία αν θα έλεγαν το όνομα δυνατά ή σιγά. Έπειτα οι μαθητές καλούνται να φωνάξουν στην φίλη τους.
Χρονική διάρκεια: 2 λεπτά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4:
Ο/η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να φανταστούν ότι βρίσκονται σ’ ένα χώρο με πολλούς ανθρώπους και θέλουν να σχολιάσουν οτιδήποτε τους απασχολεί με ένα φίλο τους ή την φίλη τους. Έπειτα τους ρωτά αν θα μιλούσαν μεταξύ τους δυνατά ή σιγά και ακολούθως τους λέει να το κάνουν στη πράξη (Οι μαθητές παριστάνουν ότι ψυθιρίζουν στο αυτί του φίλου της ή της φίλης τους και αναπαριστούν την στιγμή).
Χρονική διάρκεια 2 λεπτά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5:
Ο/η εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τις έννοιες δυνατά – σιγά. Στη συνέχεια ρωτά τους μαθητές αν γνωρίζουν πως ονομάζονται οι έννοιες αυτές στη μουσική. Έπειτα γράφει δίπλα την λέξη δυνατά και την λέξη σιγά forte και piano αντίστοιχα και επεξηγεί πως αυτά είναι τα ονόματα των δυο εννοιών στη μουσική.
Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6:
Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει διάφορες κάρτες και οι μαθητές καλούνται να κάνουν στην πράξη ότι δείχνει η εικόνα. Για παράδειγμα μια εικόνα δείχνει παλαμάκια και δίπλα από αυτή αναγράφεται το σύμβολο f ενώ σε άλλη κάρτα εμφανίζεται η ίδια εικόνα αλλά δίπλα υπάρχει το σύμβολο p. Οι κάρτες εναλλάσσονται και οι μαθητές κάνουν ό,τι απεικονίζεται.
Χρονική διάρκεια: 10 λεπτά
Πατήστε εδώ για να δείτε τις καρτέλες -->
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7:
Ο/η εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε παιδί ένα φυλλάδιο το οποίο γράφει το τραγούδι «Χαρωπά». Επιλέχτηκε το τραγούδι αυτό επειδή οι μαθητές το γνωρίζουν και δεν θα χρειαστεί να το διδαχτούν. Το φυλλάδιο δίνεται σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές έχουν ξεχάσει τα λόγια. Η εκπαιδευτικός δείχνει 2 κάρτες στα παιδία. Η μία γράφει το σύμβολο f και η άλλη το σύμβολο p. Ζητείτε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα σύμβολα. Στη συνέχεια οι μαθητές τραγουδούν το τραγούδι στην ένταση που τους υποδεικνύει κάθε φορά η εκάστοτε κάρτα.
Χρονική διάρκεια: 10 λεπτά
Πατήστε εδώ για να δείτε τις εικόνες και το τραγούδι -->

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αξιολόγηση θα είναι συνεχής και τελική. Ιδιαίτερα θα ληφθούν υπόψη η ενεργητικότητα των μαθητών, η συμμετοχή τους και ο ενθουσιασμός ως προς το μάθημα. Η τελική αξιολόγηση θα έχει τη μορφή παιχνιδιού. Οι μαθητές χωρίζονται σε δυο ομάδες. Όταν η μια ομάδα η τραγουδά η άλλη δεν θα τραγουδά άλλα θα είναι έτοιμη να αρχίσει μόλις της δοθεί το σήμα. Κάθε ομάδα θα τραγουδά το τραγούδι «Χαρωπά» ανάλογα με την υπόδειξη της κάρτας (f και p). Όποια ομάδα τραγουδά σωστά κερδίζει μια μονάδα.

Χρονική διάρκεια: 8 λεπτά