Η συγκεκριμένη σελίδα δημιουργήθηκε από τους Χριστόδουλο Ψωμά και Χριστίνα Πάρη, ασχολείται με το μάθημα της Επιστήμης και περιλαμβάνει τρία σχέδια μαθήματος:

Σχέδιο μαθήματος Επιστήμης - Ο κύκλος του νερού

Σχέδιο μαθήματος Επιστήμης - Το κουνέλι

Σχέδιο μαθήματος Επιστήμης - Ποιος τρώει ποιον