Η ενότητα αυτή θα ασχοληθεί με το μάθημα της Ιστορίας στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Σας παραθέτουμε πιο κάτω 5 σχέδια μαθήματος όπου καλύπτουν διδακτέα ύλη των τάξεων Ε' και Στ' του δημοτικού. Τα σχέδια μαθήματος επιμελήθηκαν οι φοιτητές:

- Χαράλαμπος Σοφόκλη

- Μαριγιώργια Βοσκαρίδου

- Κυριάκος Χ''Κυριάκου

- Δόμνα Κυριάκου

- Αθηνά Τεμπρίου.


ape_man.gif

Σχέδια μαθήματος:

1. Α'Σχέδιο Μαθήματος-Κύπρος το νησί του χαλκού
2. Β'Σχέδιο Μαθήματος-1η απριλίου
3. Γ'Σχέδιο Μαθήματος-Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης. (Ε΄ τάξη)
4. Δ'Σχέδιο Μαθήματος-Η μικρασιατική καταστροφή
5 Ε' Σχέδιο μαθήματος- Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη