Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται τρία Σχέδια Μαθήματος Μαθηματικών Β΄ και Δ΄ τάξης.

Για τα σχέδια μαθήματος της Β΄ Τάξη εργάστηκαν:

  • Ανδρονίκου Κατερίνα - Μαρία και Ιωάννου Γιώτα

Για τα σχέδια μαθήματος της Δ΄ Τάξη εργάστηκαν:

  • Κυριάκου Μαρία και Κουλουντή Νικολέττα.Β΄ Τάξη

1. Δεκάδες - Μονάδες

2. Τιμοκατάλογος

3. Τρισδιάστατα σχήματα

Δ΄ Τάξη

1. Αισθητοποίηση αριθμών 0 - 10000 - Αξία θέσης ψηφίων

2. Στρογγυλοποίηση αριθμών στην πλησιέστερη εκατοντάδα

3. Συμμετρία