Μάθημα: Ελληνικά
Θέμα: 28η Οκτωβρίου 1940
Τάξη: Στ'
Αριθμός μαθητών: 18
Χρόνος: 2χ40΄

Περιεχόμενο διδασκαλίας:
Οι μαθητές θα διδαχθούν τα γεγονότα του 1940, τις συνθήκες που επικρατούσαν, πώς πολέμησαν οι Έλληνες και ποιο το αποτέλεσμα του πολέμου

Στόχοι:
Με το τέλος της διδασκαλίας οι μαθητές θα είναι σε θέση να:
  • σχολιάζουν εικόνες που αφορούν τον αγώνα του 1940
  • απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο

Διδακτικά, εποπτικά μέσα και υλικά:
προβολέας, Η.Υ, φυλλάδια, εικόνες, τετράδιο μαθητών, πίνακας

Δραστηριότητες:
1) Ο εκπαιδευτικός ξεκινά το μάθημα ρωτώντας τους μαθητές τι γνωρίζουν για την 28η Οκτωβρίου. Γίνεται συζήτηση για τα γεγονότα της εποχής και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός δίνει σχετικό φυλλάδιο στους μαθητές. Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να δείτε το φυλλάδιο των μαθητών.

2) Ο εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο μεγαλόφωνα στους μαθητές. Ακολούθως, γίνεται επεξεργασία του κειμένου κατά την οποία ο εκπαιδευτικός κάνει διάφορες ερωτήσεις κατανόησεις προς τους μαθητές (π.χ. ποιές οι διαφορές των Ελλήνων με τους Ιταλούς, πώς πολεμούσαν οι Έλληνες κτλ). Έτσι γίνεται συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με το μάθημα.

3) Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στους μαθητές αποσπάσματα από βίντεο σχετικό με τον αγώνα. Οι μαθητές βλέπουν πώς πολεμούσαν οι Έλληνες, τι δυσκολίες αντιμετώπιζαν κτλ. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καταγράφουν στο τετράδιό τους τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Έλληνες στον αγώνα τους κατά των Ιταλών. Έπειτα κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της στην ολομέλεια της τάξης και ακολουθεί συζήτηση.

4) Οι μαθητές γίνονται μικροί φωτορεπόρτερ! Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές μια σειρά από εικόνες του 1940. Αφού τις αριθμήσουν δίνουν τίτλο σε κάθε εικόνα και γράφουν δίπλα ένα σχόλιο σχετικά με αυτή. Έτσι οι μαθητές φτιάχνουν το δικό τους άλμπουμ από φωτογραφίες και σχόλια του αγώνα. Γίνονται δηλαδή μικροί δημοσιογράφοι.Πριν την εκτέλεση της εργασίας ο εκπαιδευτικός δίνει το ακόλουθο παράδειγμα στους μαθητές σχολιάζοντας το. Στους πιο κάτω συνδέσμους θα βρείτε τις εικόνες και το παράδειγμα που δίνει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές.5) Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ζωγραφίσουν την πιο κάτω εικόνα σχετικά με τον αγώνα του 1940.

Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση θα είναι συντρέχουσα και τελική. Η συντρέχουσα αφορά την ανταπόκριση και συμμετοχή κάθε μαθητή στις δραστηριότητες που γίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η τελική αξιολόγηση γίνεται με την εργασία των μαθητών σαν φωτορεπόρτερ.