Σχέδια Μαθήματος Αγγλικών

Σε αυτή τη σελίδα θα επισυνάψουμε 3 σχέδια μαθήματος Αγγλικών.
Eργάστηκαν:
  • Σωκράτους Άντρη
  • Μπίτου Ευτυχία
  • Χρίστου Χρίστος
  • Δημητρίου Μαριλένα

1) ΣΤ' τάξη
Welcome to London

2) E' τάξη
The dinosaur

3) Ε' τάξη
The treasure

english.jpg

logo.jpg